Showing posts with label seronok. Show all posts
Showing posts with label seronok. Show all posts

03 November 2017

BA bersama OsNa #2 : Membuat ayat

Assalamualaikum pembaca yang setia,

OsNa sudah bertukar tempat kerja di sebuah negeri yang jauh dengan famili. Pertama kali kerja di negeri orang terasa juga homesickness mula mendatangi. Maka, untuk mengurangi rasa rindu yang terpendam ini akan saya kongsikan pengajaran yang menarik boleh digunakan untuk mengajar Bahasa Arab.

Jadi minggu ini kami ditugaskan untuk menjaga kelas mengikut jadual anjal tingkatan dan semalam saya mengajar Tingkatan 1 bagi subjek Bahasa Arab bersama guru-guru lain.

Pengalaman di KUIPSAS sangat memberi suatu keyakinan dalam menjalankan aktiviti-aktiviti bahasa secara kreatif.

Masa yang diberikan adalah sejam sahaja. Antara bahan-bahan mengajar yang diperlukan adalah;

1. Buku teks
2. Kertas Mahjong
3. Marker pen

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

1. Guru membahagikan pelajar kepada kumpulan. Tingkatan satu di sekolah ini ada 72 orang. Maka 9 orang pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan.

2. Setiap kumpulan akan diberikan tajuk yang berbeza mengikut tajuk di dalam buku teks. Bagi silibus tingkatan satu, mereka berkenalan dengan tajuk الاسم dan الفعل.

3. Guru mengarahkan setiap pelajar untuk membina ayat berdasarkan struktur ayat الجملة الفعلية iaitu الفعل + الاسم + الاسم +حرف + الاسم

4. Setiap ayat yang dibentuk pelajar perlu ditunjukkan kepada guru untuk disemak terlebih dahulu sebelum ditulis di atas kertas mahjong.

5. Selesai semakan dibuat, pelajar boleh menulis di atas kertas mahjong dan mula melukis mengikut ayat masing-masing.

6. Jika masa mencukupi guru boleh meminta pelajar untuk membentangkan hasil kerja di hadapan kelas.
Begitulah minggu pertama di IMTIAZ yang masih tenang jadualnya. Doakan saya di tempat baru ya pembaca yang budiman.